Aukcje

Strój kolarski Karola Domagalskiego z plakatem z podpisami

W charytatywnej aukcji stowarzyszenia Winter Classic do wzięcia jest strój kolarski Karola Domagalskiego z plakatem grupy kolarskiej Mazowsze
Serce Polski z podpisami zawodników

Gramy dla Maksia
Maksiu ma 6 lat. Zdiagnozowano u niego Dystrofię Mięśniową Duchenne,a- DMD. Jest to rzadka choroba genetyczna, charakteryzuje się postępującą
degeneracją mięśni. Ta choroba dotyka głównie chłopców. Pierwsze oznaki choroby uwidaczniają się między 3 a 6 rokiem życia. Większość dzieci z DMD będzie poruszać się na wózku wieku 13 lat. Na ta chorobę nie ma leku, podawane są sterydy, które maja wzmocnić siłę mięśniową i podtrzymać funkcjonowanie układu oddechowego. Celem terapii jest wydłużenie okresu samodzielności chorego. Potrzebna jest rehabilitacja, która jest kosztowna.
Maksiu ma zajęcia na basenie, rehabilitację ruchową, terapię ręki, zajęcia logopedyczne.

Organizatorem licytacji jest Stowarzyszenie Winter Classic Nowy Targ wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostę Nowotarskiego pod numerem 8/2020 z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 68/28, posiadającym numer identyfikacyjny REGON 387718878 oraz NIP 7352894224.

Szczegółowe warunki, terminy i dodatkowe informacje na temat oferty dostępne są u przedstawicieli Winter Classic pod numerami 509 456 851 lub 512 198 934, email: biuro@nowytarg.winterclassic.pli lub osoby/firmy realizującej usługę

Aukcja zakończy się 4 lutego 2022 roku o godzinie 20:30

Aukcja zakończona0PLN

Licytacje